.موسسه حرف آخر برترین تولیدکننده مجموعه های آموزش تصویری بر اساس انیمیشن در کشور می باشد.در این موسسه نوع کاملا متفاوتی از آموزش بر اساس تصویرسازی (شهودی) در اختیار داوطلبان قرار می گیرد
مدیرعامل این موسسه جناب آقای استاد عبدالرضا منتظری بوده که با تدبیرهای این استاد فرزانه، حرف آخر توانسته حرفِ آخرِ آموزش را در مقطع دبیرستان و کنکور بزند. تمام دروس در موسسه ما با جدیدترین تکنولوژی آموزشی دنیا یعنی انیمیشن و تصویرسازی آموزش داده شده و به جای استفاده از هزاران فرمول و تکنیک شما دروس را به صورت مفهومی و الگومحور یاد می گیرید.